Carolus Lundius: Zamolxis, Primus Getarum Legislator

CAROLUS LUNDIUS: Zamolxis, the first lawgiver of the Getae,
Upsala: Excudit Henricus Keyser S.R.M. et Acad.Typogr. AD 1687

 

ZAMOLXIS

Preastralucitului Carol al XI

Note adaugitoare

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III

Capitolul IV

Capitolul V

Capitolul VI

Capitolul VII

Capitolul VIII

Capitolul IX

Salutul meu cititorului

"În cele mai vechi documente suedeze, Scrierile Eddice, se distinge Theologia lui Zamolxe care este, în acelaşi timp, şi cea a celor mai vechi cetăţeni ai Sueoniei..." (Carolus Lundius, Cap. VIII, 1)

CAROLUS LUNDIUS

Traducere şi unele note
MARIA CRIŞAN

Primus Getarum Legislator.

Primul Legiuitor al Getilor

Traducerea cartii
si editarea On-Line
sunt sponsorizate de
Dacia Revival International, New York,
President and Founder - dr.
Napoleon Savescu

  IATĂ STRĂLUCIREA DUMNEZEIASCĂ DIN CERURI: CAROLUS,

  CHIP ATOTPUTERNIC AL DUMNEZEIRII CA REGE PE PĂMÂNT

  Prea strălucitului bărbat, eruditului Domn CAROLUS LUNDIUS,
  profesor de ştiinţe juridice şi judecătorului municipal, vechiului meu amic,

  Sănătate de la Dumnezeu !

  Văd bine că te ocupi de Zamolxe nu fără o mare voluptate a sufletului; pe Tine, prietene sincer, Zamolse al nostru, ţinut atât amar de vreme în întuneric, ba chiar şi înmormântat, iată-l acum scos la lumină de Tine şi oarecum din Infern. Felicit patria pentru acest fruct smuls întunericului şi te felicit pe Tine pentru strădaniile strălucite depuse, la care mie nu mi-a rămas decât să spun: excepţional şi peste măsură de fertil. Te felicit din toată inima pentru strădania pe care ţi-ai dat-o spre a lămuri acest fenomen şi care nici nu poate fi răsplătită cu toate bunurile şi nici să-ţi ridic în slavă cinstitul tău nume îndeajuns. O soartă norocoasă te-a însoţit, ca să fi putut trata un asemenea subiect demn de toată lauda şi de a-l fi putut comunica în lumea literată, într-un chip atât de fericit. Nevinovăţia să te însoţească tot restul vieţii; să te împodobească grija sfântă a dreptăţii şi echităţii; să te însoţească sentinţele date de tine cu înţelepciune judecătorească, în procesele cele mai dificile, ale căror ratificări mereu să rămână valide. Rămâi sănătos, bărbatule foarte precaut. Mă dăruiesc bătrânei cetăţi Upsala cu suflet şi cu scrisul. Calendele lui Ianuarie A.D.  MDCLXXXVII ( 1687 n.t. ).

  Al Tău ca şi până acum, Joannes Axehielmus, jud. Sup. Reg. Asesor şi P.C.R.A.

Designed by ( john2000 ).
© January 2002. For any questions or comments contact our
webmaster

 

"Zamolxi, în pergamentele noastre SAMOLSES. La el sunt raportate începuturile legilor paterna1e şi apărarea acestui adevăr. Cine este el şi de unde vine? El aparţine Geţilor..." (Carolus Lundius, Cap. I, 1)