Laonic Chalcocondil

Laonic Chalcocondil

 

Laonic Chalcocondil (cea 1423—cea 1490) este unul dintre cei mai de seamã istorici bizantini din secolul al XV-lea. Nu se cunosc multe lucruri despre persoana si viata sa. însusi numele sãu este obiect de controversã. Laonic (Laonicos) pare sã fie o metatezã savantã aticizantã a numelui sãu adevãrat, Nicolaos, un nume literar, adoptat din spirit de imitatie a antichitãtii clasice. Era originar din Atena, ca fiu al unui mare dem-nitar, înrudit cu familia Acciaiuoli, stãpînitoare a Aticei si Beotiei. A trãit o vreme în Peloponez, unde a ajuns tatãl sãu, în urma unor tulburãri politice. Dupã cucerirea Atenei de turci, se pare cã a revenit în aceastã cetate, unde si-a scris opera. Dupã altii, ar fi trãit în Creta. Principala operã a lui Laonic Chalcocondil este o lucrare de istorie, Expuneri istorice în 10 cãrti, în care relateazã evenimentele istoriei bizantine între   1298 si 1463. În centrul operei sale stau însã turcii, cuceritorii lumii bizantine, pe care Laonic îi înfãtiseazã cu o remarcabilã, obiectivitate, uneori chiar cu simpatie. Descriind cãderea Bizantului si ascensiunea turcilor otomani, Chalcocondil se ocupã pe larg si de celelalte popoare din sud-estul Europei, între care si de cei pe care astazi ii numim români. Opera sa este unul dintre cele mai importante izvoare privind rezistenta antiotomanã a tãrilor noastre în secolul al XV-lea, faptele de arme ale lui Iancu de Hunedoara, precum si istoria internã a Valahiei si a Moldovei asupra cãreia autorul dispune de o informatie cu totul remarcabilã, nu integral valorificatã, dupã cum însusi o spune. Fundamentale sînt afirmatiile lui Chalcocondil despre unitatea poporului nostru din toate regiunile istorice în care se aflã în vremea autorului (Transilvania, Valahia, Moldova si regiunile din sudul Dunãrii), despre limbia poporului nostru. Vasile Grecu a dat o tradu-cere integralã în limba românã a operei lui Laonic Chalcocondil, apãrutã în 1958, în Edi-tura Academiei, în cele ce urmeazã dãm într-o nouã traducere pasajele legate direct de istoria românilor.

Read more: Laonic Chalcocondil

Scrisoare Deschisa Tineretului Român

Scrisoare Deschisa Tineretului Român

Avertisment

 

Dacă dogma crede şi nu cerceta, vă caracterizează,

nu citiţi aceste rânduri.

Dacă vă este frică de adevăr şi consideraţi că un adevăr relativ (mincinos) vă ocroteşte împotriva unui adevăr absolut

nu citiţi aceste rânduri.

Dacă nu doriţi să vă supăraţi profesorii de istorie,

nu citiţi aceste rânduri.

Dacă aveti totuş curajul să acceptaţi, fie şi pentru câteva minuta faptul că istoria noastră veche , aşa cum v-a fost ea prezentată pâna acum, ar putea fi una greşită, vă doresc o lectura placută. Şocul acestui serial s-ar putea să trezească şi în dumneavoastra mândria de a fi Dac.

Vă mulţumesc

Read more: Scrisoare Deschisa Tineretului Român

Dacologia la M.Eminescu

Mihai Eminescu : „ Dacologia la M.Eminescu”

Prezentat azi 01 17 2015  in cadrul cenaclului M.Eminescu New York

Dr.N.Savescu

 

Doamnelor şi domnilor

 

   Au trecut deja 15 ani de când Hotelul Intercontinental din Bucureşti găzduia, în Sala Rondă, primul Congres Internaţional de Dacologie. Titlul congresului, Sarmisegetusa 2000, deschidea drumul spre ceea ce numim astăzi mişcarea dacologică organizată. Anual, cu regularitate, au urmat alte congrese care au adus, de la o ediţie la alta, noutăţi dintre cele mai interesante în domeniul atât de văduvit al istoriei dacilor.

    Prin munca plină de dăruire a arheologilor şi a cercetătorilor, au fost scoase la lumină obiecte şi documente ce atestă fără tăgadă că civilizaţia dacică, una dintre cele mai înfloritoare ale antichităţii, nu a dispărut o dată cu părăsirea teritoriului de către coloniştii romani, ci a continuat milenii de-a rândul stabilindu-se vizibil în conştiinţa poporului daco-român de astăzi. Au fost prezentate lumii întregi personalităţi remarcabile, necunoscute cărţilor de istorie, personalităţi care au încununat, prin activitatea lor, întreaga istorie a dacilor şi care au lăsat urme adânci în colbul celor două milenii trecute. Burebista, Nicolae Densuşianu, Decebal, Tomiris, Regalian sunt doar câteva personalităţi ignorate pe nedrept de-a lungul anilor, dar omagiate la congresele noastre de dacologie.

 

Read more: Dacologia la M.Eminescu