Onoarea memoriei lui Nicolae Densusianu

ONOARE MEMORIEI LUI NICOLAE DENSUŞIANU

at · Înregistrat sub opera şi autorul

“Dacia Pre-istorica” este o protoistorie a Daciei, este de fapt prima si singura de acest fel, o lucrare plina de mitologie si de filologie, care la aparitia sa ( postuma: 1913 ) desteapta o admiratie si un entuziasm nemarginit, dar si mari gelozii, care au dus pana la negarea valorii acesteia de citva “eruditi” care nu puteau accepta calcarea in picioare a mitului originei noastre romane. Sa nu uitam ca anul 1871 a fost acela in care Alexandru Odobescu instituia, prin Societatea Academica (precursoarea Academiei Rom^ne de mai tirziu ), un premiu pentru cea mai buna lucrare asupra popoarelor care au locuit tarile rom^ne de la stinga Dunarii, inainte de cucerirea acestor tari de catra romani. Atras de acest subiect, si atunci controversat, studentul Grigore Tocilescu il va prezenta la Praga ca teza sa de doctorat. In anul urmator el va inainta la Societatea Academica teza sa si va obtine premiul. In 1880 va apare si cartea sa “Dacia inainte de Romani” in care el a folosit din abundenta lucrarea invatatului sas Carl Gooss “Cronica descoperirilor arheologice din Transilvania” cat si “Schite despre istoria culturii preromane a bazinului mijlociu al Dunarii”. El va folosi interpretarile si concluziile gresite ale lui Gooss si, totusi, contemporanii lui, ca si altii mai tarziu, il vor aprecia.Totusi C.I Istrate in prefata de la editia 1913 la “Dacia preistorica” spune la pagina LIII despre Tocilescu : “faptele adunate acolo sunt puse ca obiectele dela un colectionar, care aduna fara ca sa fie bine orientat.” Mult mai serios decat Tocilescu va fi I Andriesescu care isi va lua doctoratul la Iasi cu o “Contributie la Dacia inainte de Romani, 1912″, tratand amanuntit si constiincios chestiunea neoliticului din Dacia. Insfarsit il vom avea pe Vasile Parvan cu lucrarea sa “Getica” prezentata pe 27 iunie 1924 ( cu 3 ani inainte de moarte) in fata Academiei Romane.

Read more: Onoarea memoriei lui Nicolae Densusianu

Laonic Chalcocondil

Laonic Chalcocondil

 

Laonic Chalcocondil (cea 1423—cea 1490) este unul dintre cei mai de seamã istorici bizantini din secolul al XV-lea. Nu se cunosc multe lucruri despre persoana si viata sa. însusi numele sãu este obiect de controversã. Laonic (Laonicos) pare sã fie o metatezã savantã aticizantã a numelui sãu adevãrat, Nicolaos, un nume literar, adoptat din spirit de imitatie a antichitãtii clasice. Era originar din Atena, ca fiu al unui mare dem-nitar, înrudit cu familia Acciaiuoli, stãpînitoare a Aticei si Beotiei. A trãit o vreme în Peloponez, unde a ajuns tatãl sãu, în urma unor tulburãri politice. Dupã cucerirea Atenei de turci, se pare cã a revenit în aceastã cetate, unde si-a scris opera. Dupã altii, ar fi trãit în Creta. Principala operã a lui Laonic Chalcocondil este o lucrare de istorie, Expuneri istorice în 10 cãrti, în care relateazã evenimentele istoriei bizantine între   1298 si 1463. În centrul operei sale stau însã turcii, cuceritorii lumii bizantine, pe care Laonic îi înfãtiseazã cu o remarcabilã, obiectivitate, uneori chiar cu simpatie. Descriind cãderea Bizantului si ascensiunea turcilor otomani, Chalcocondil se ocupã pe larg si de celelalte popoare din sud-estul Europei, între care si de cei pe care astazi ii numim români. Opera sa este unul dintre cele mai importante izvoare privind rezistenta antiotomanã a tãrilor noastre în secolul al XV-lea, faptele de arme ale lui Iancu de Hunedoara, precum si istoria internã a Valahiei si a Moldovei asupra cãreia autorul dispune de o informatie cu totul remarcabilã, nu integral valorificatã, dupã cum însusi o spune. Fundamentale sînt afirmatiile lui Chalcocondil despre unitatea poporului nostru din toate regiunile istorice în care se aflã în vremea autorului (Transilvania, Valahia, Moldova si regiunile din sudul Dunãrii), despre limbia poporului nostru. Vasile Grecu a dat o tradu-cere integralã în limba românã a operei lui Laonic Chalcocondil, apãrutã în 1958, în Edi-tura Academiei, în cele ce urmeazã dãm într-o nouã traducere pasajele legate direct de istoria românilor.

Read more: Laonic Chalcocondil

Scrisoare Deschisa Tineretului Român

Scrisoare Deschisa Tineretului Român

Avertisment

 

Dacă dogma crede şi nu cerceta, vă caracterizează,

nu citiţi aceste rânduri.

Dacă vă este frică de adevăr şi consideraţi că un adevăr relativ (mincinos) vă ocroteşte împotriva unui adevăr absolut

nu citiţi aceste rânduri.

Dacă nu doriţi să vă supăraţi profesorii de istorie,

nu citiţi aceste rânduri.

Dacă aveti totuş curajul să acceptaţi, fie şi pentru câteva minuta faptul că istoria noastră veche , aşa cum v-a fost ea prezentată pâna acum, ar putea fi una greşită, vă doresc o lectura placută. Şocul acestui serial s-ar putea să trezească şi în dumneavoastra mândria de a fi Dac.

Vă mulţumesc

Read more: Scrisoare Deschisa Tineretului Român