Acad. Petru Soltan
Academia de Stiinte a Moldovei, Presdintele Societatii "Transnistria"
E-mail: soltan@usm.md

Chestionarul unui transnistrean

În procesul de autodeşteptare, de autoidentificare subsemnatul formulează o ipoteză cu privire la geneza limbii române. Şi, de la un moment, dânsul începe să-şi facă nişte notiţe într-un caieţel. Mai târziu află că această ipoteză a fost expusă de mai multe personalităţi valoroase ale civilizaţiei româneşti. Dar deacum persoana în cauză nu-şi mai poate stăpâni subconştientul: şi din când în când, în depindenţă de confruntare cu aspecte ce ar putea turna lumină asupra problemei respective, în caieţelul indicat se mai întroduce notiţe. Fiind diletant în materia respectivă, şi-a zis că e mai prudent a întreba, decât a afirma. Astfel se explică cele ce urmează, desigur, în volum redus.

1. Care este ordinea de influenţă între limbile sanscrită, traco-dacică şi latină ?

2. Cărui etnos aparţine Pitagora şi cum se explică etimologia acestui nume ?

3. Zamolxis e un discipol de-a lui Pitagora ?

4. Care e semnificaţia faptului că în "Iliada" lui Homer, traducere în româneşte de G. Murnu, se foloseşte expresia "dumnezeeştii pelasghi" ?

5. De ce patricienii preferau să-şi ia argaţi de casă dintre daci ?

6. În ce măsură e veritabilă afirmaţia lui J.C. Dragan din tratatul "Noi tracii" precum că lupoaica care i-a crescut pe Romulus şi Remus reprezintă o femee cu porecla indicată ?

7. Noţiunea de "poreclă" - aparţine latinei vulgare ?

8. Prin ce se explică faptul că Ovidius, fiind înconjurat la Tomis mai mult de sarmaţi şi iazigi, scrie o carte de poezii în limba geţilor ?

9. De ce, bunăoară, Iudeea, Grecia, fiind mai mici şi ocupate de romani mai înainte ca Dacia, n-au fost romanizate ?

10.  Care sunt acele metode atât de eficinte  pentru romanizarea Daciei într-un timp atit de scurt?

11.  Inaugurarea columnei lui Traian semnifica numai victoria asupra Daciei?

12.  Prin ce se explica faptul ca dacii liberi, fiind destul de numerosi si luptind in cooperaţie cu alte etnii, întrând in Dacia abandonata de administraţia si armatele lui Aurelian, preiau limba duşmanilor?

13.  Pe cine necesita să deservească Vulgata, ce de-a doua traducere a Bibliei?

14.  De ce nişte "mărgele" de provinienţa cosmica găsite în nisipurile râului Vltava se numesc "moldovite" ?

15.  Prin ce se explica existenţa atîtor cuvinte comune, bunăoară in limbile ucraineană, populară româna si spaniolă?

16.  Cum se explica provinienţa Ţarii Bolohovenilor?

17.  Care este etimologia denumirilor Statului Ucraina, regiunii Volânia, orasului Kiverţî?

18.  De ce Papa de la Roma trimite un nunţiu in Ţarii Bolohovenilor?

19.  Din care moldoveni e descendent Sfântul Pârinte din actuala Romă?

20.  De ce se afirmă de mulţi reputaţi lingvişti ca cea mai aproape de latina dintre limbile romanice e româna? Acest şir de chestiuni poate fi extins oricât de mult. De exemplu:

21.  De ce in Transnistria, in special in Coşniţa, satul meu natal, se utilizează arhaismele: "rujă" - trandafir, "tulpane" - lalele, "ghiabla" - dracu, "urdină" - ordine, "anină" - nisip, "coboc" - paner, "barel" - butoi, "ş-anti" -si apoi, "ş-nanti" - mai intii, "Turla" - Nistru (vrăjmaş), "murenă" - fusar de mare, si altele pe care nu le  întâlneşti în arealul Dunăre, Tisa, Nistru, Marea Neagra?

Fiecare dintre aceste întrbări (formulată aici sau neexpusă) poate admite un mănunchi de variante - răspunsuri. Dar în toate aceste mănunchiuri se conţine una ce toarnă apă la ipoteza noastră, care implicit se resimte în chestionar. Acum să ne imaginăm că chestionarul nostru e extrem de lung şi că varianta de raspuns  favorabil ipotezei noastre e comună pentru toate mănunchiurile indicate. Se întreabă:

Oare s-ar  obţine prin aecst portret - robot, acel enigmatic raport dintre limbile traco-dacă si latină?

| Home | Content | V. Boroneant | C-M Mantu | A. Rau | P. Soltan | N. Savescu | A. Vartic |