Gheorghe Bârdan-Raine, Gheorghe Şerbana, Bucuresti
A r g e d a v a - tăinuită

Argedava reprezintă astăzi un promontoriu, căruia i se spune Nucet; o movilă ce înaintează ca o săgeată spre albia Argeşului, pe malul drept al acestuia, la care ajungi prin traversarea Comunei Popeşti-Novaci, denumită Popeşti, şi notată pe hartă în judeţul Giurgiu.

Platoul Nucetului măsoară 160 m lungime, de la nord la sud, 120 m lăţime de la est la vest, şi are o înălţime de 20 m. Fortificaţiile sunt amplasate în partea de sud-sud-est şi vest-sud-vest de Nucet. Argedava a fost aleasă, în mod neinspirat, drept loc de conac, de unii fanarioţi, dispăruţi fulgerător în străfundurile cetăţii cu tot cu castelele lor efemere.

Anunţată de Cezar Boliac în 1869, cetatea Argedava a început a fi "cercetată" de către arheologi, neântrerupt, până în zilele noastre.

Astfel, Vasile Pârvan, cel ce identifică Argeşul ca fiind Argessis din vechime, îşi extinde săpăturile de la Piscul Crăsanilor la Argedava în anul 1926. Sapă şi  moare în anul 1927, nu înainte de a fi convins că a descoperit cetatea de scaun a lui Burebista. După această dată, monopolul săpăturilor l-a avut Dinu V. Rosetti.

Decretul în cinstea lui Acornion, descoperit la Balcic şi controversele în jurul acestui document au avut darul să încurce iţele descifrării primei capitale a lui Burebista. Argedava a mai fost vizitată şi transformată în şantier arheologic şi de distinsa familie Vulpe: Radu, Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, iar mai apoi de Alexandru Vulpe. Renumiţii arheologi identifică, fără dubii, cetatea de la Popeşti cu Argedava, fapt prea bine cunoscut de localnici de la moşii lor.

Săpături recente au efectuat, din anul 1990, Nona Pălincaş şi Calista Fischer care au scos peste graniţă şi transportat în Germania, la Mainz, nenumărate exponate. Rezultatul cercetărilor arheologice s-au concretizat într-o comunicare de specialitate, "Evaluare arheologică a probelor C14 asupra straturilor arheologice vechi de la Popeşti (România) în perioada târzie a bronzului" - 2000.

Toate referatele întocmite, după opinia noastră, sumare şi puţin popularizate, ori scrise numai în limba germană şi franceză, sunt sărace în informaţii şi insuficient interpretate, ele având totuşi meritul de a demonstra, fără putinţă de tăgadă că Popeşti este un punct arheologic important.

Şi noi considerăm că Argedava este vestita cetate Hellis menţionată de antici drept Cetatea Soarelui. În susţinerea acestei teze ţinem cont de poziţionarea cetăţii, măreţia locului şi întinderea fortificaţiilor.

Anexăm la prezenta lucrare fotografiile şi schiţele cetăţii, fotografii privind o parte din obiectele descoperite în cetate, schiţa de plan a cetăţii, cu menţiunea că, în cazul în care se va reuşi constituirea unui colectiv stiinţific de lucru, noi vom pune la dispoziţie şi alte documente, înregistrări audio şi video, privind istoria Argedavei şi a activităţii arheologice desfăşurate în această străveche aşezare getică


Copyright 2002 © All rights reserved by authors.

Back to FIRST PAGE

Cumunicari / Referate