Dr. NAPOLEON SĂVESCU

Fondator şi Preşedinte

6 DIRECTORI

   1. Pr. THEODOR DAMIAN
       Director USA.
   2. Prof. GHEORGHE ISCRU
     Director Ştiinţific
   3. Ziarist MARIAN MEGAN
     Director Relaţii Publice
   4. Jud. TUDOR PANŢĪRU
     Fost Ambasador al Moldovei la ONU
     International Legal Councelor
   5. Ing. MARIUS SPRINCEANĂ
     Director Tehnic
   6. Ing. ALEX STAN - Elveţia

6 CONSILIERI

   1. Ziarist VLADIMIR BRILINSCHI
       Preşedintele Filialei Transilvania.
   2. Dr. LUCIAN DAJDEA
     Consilier, Relaţii cu Comunităţil
     Daco-Romāneşti
   3. Av. DAN DIMA
     Consilier Legal
   4. Ziarist CONSTANŢA POPESCU
     Consilier Relaţii Publice
   5. Gen.R. NICOLAE SPIROIU
     Prim Consilier
   6. Prof. TIMOTEI URSU
    
Consilier Ştiinţific

6 PATRONI

   1. OVIDIU COLEA - USA
   2. Av. LAZĂR CUTUŞ - Romānia
   3. Dr. Ştiinţe Economice
       GEORGE PĂUNESCU
- Romīnia
   4. Ing. LUMINIŢA SAVA - USA
   5.Dr. NICK STOIAN - USA
   6. Ing. ELIAS WEXLER - USA
 

Dacia Revival International Society

21-26 BROADWAY, L.IC. NY 11106 * Tel. 718 267-7965 * Fax. 718  728-7635